principy montessori

Principy Montessori

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Co je to Montessori?

Montessori pedagogika je alternativní způsob výchovy (a vzdělávání), který je zaměřený na rozvíjení dovedností dítěte. Dítě je považováno za osobnost přirozeně zvědavou a schopnou se samo intuitivně učit. Tato činnost by měla být dospělými a také prostředním ve kterém se dítě pohybuje podporována. Dítě nemá činnosti provádět pro uspokojení rodiče nebo vyučujícího, ale především sebe samého. Samotný proces učení by pak měl probíhat bez zbytečného stresu, tak aby měl celkově pozitivní dopad na psychiku dítěte1WIKIPEDIA: Montessoriovská škola. Montessori výuka se proto odklání od klasických způsobů hodnocení a známkování dětí podle tabulek.

Montessori vzdělávání vzniklo na základě principů italské lékařky a pedagožky Marii Montessori, která věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové věci. Své pedagogické metody využívala k odstranění vzdělávacích a výchovných problémů ve své školce pro sociálně slabé děti. Tyto metody sama s dalšími pedagogy testovala a postupně utvářela tak, aby byly co nejpřínosnější pro vývoj dítěte. Montessori výuka se nakonec rozšířila do celého světa a dodnes se těší velké oblibě.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Maria Montessori, hlavní motto montessori pedagogiky

Co je to montessori škola nebo školka?

Montessori školy a školky jsou vzdělávací zařízení, která se řídí výukovými principy Montessori.

Výukové principy Montessori

 • dítě je podporováno v jeho činnosti
 • prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, je přizpůsobené k jeho samovzdělávání
 • dítě se nenapomíná
 • absence testů a známkování
 • na dítě není vyvíjen nátlak
 • učitel funguje jako průvodce dítěte
 • učitel se chová jako dítěti rovnocenný
 • užívají se montessori pomůcky s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte
 • dítě je vedeno tak, aby nebylo závislé na pochvalách a uznání ostatních
 • posiluje se zdravé sebevědomí dítěte
 • dítě aktivně přispívá ke tvorbě svého vzdělávání
 • chyby jsou brány jako nutnost k pochopení učiva
montessori skolka

Montessori pomůcky

Pomůcky montessori jsou vytvořené tak, aby se dítě díky nim učilo věci na vlastní kůži. Každá taková pomůcka se většinou soustředí na jednu kvalitativní dovednost a tím dítěti usnadní její naučení. Pomůcky a hračky dosahují vysoké estetické kvality, která má přitáhnout dětskou pozornost a zároveň přimět dítě, aby se k hračce chovalo opatrně a hezky se o ni staralo.

Pomůcka má dát dítěti ihned znát, že udělalo chybu – dítě samo pozná, že chybu udělalo a samo se opraví bez potřeby zásahu vyučujícího nebo rodiče.

TIP: Nevíte kde a jaké pořídit hračky? V článku Montessori hračky jsme pro vás vybrali 5 nejlepších výrobců a prodejen a podrbodněji sepsali, podle čeho hračky vybírat.

Proč (ne)zvolit Montessori?

 • chcete své dítě učit samostatnosti
 • chcete, aby dítě vyrůstalo v prostředí, které ho nestresuje
 • chcete podpořit přirozený talent dítěte a dále ho rozvíjet
 • chcete, aby se vaše dítě nebálo autorit
 • uznáváte systém hodnocení pomocí známek a porovnávání dovedností
 • chcete, aby vaše dítě dosahovalo vámi určených výsledků
 • chcete, aby si vaše dítě od malička zvykalo na nálož povinností
 • pokud vaše dítě nebude mít zájem učit se např. psát, podle zásad Montessori ho do toho nikdo nutit nebude

Pro všechny, kteří se rozhodují zda do montessori výuky jít nebo ne a jsou na vážkách, je tu i zlatá střední cesta, která je nejpřirozenější. Znamená to např. využít pouze těch principů Montessori, které se vám líbí a se kterými souzníte nebo principy dodržovat jen ve určitých situacích. Pokud tedy zjistíte, že vaše dítě vůbec nejeví zájem o to se učit psát, ale vy víte, že pro život je psaní potřeba, zkusíte ho do psaní motivovat, i když se pro to samo nerozhodlo.

Jak začít s Montessori doma?

Výuku podle principů Montessori nemusíte nechávat jen na vzdělávacích ústavech. I vy sami, a především vy sami, se jako rodiče podílíte na výchově. Pokud se rozhodnete pro školku, která vede výuku založenou na montessori principech, je vhodné pokračovat v nich i doma. Dítě by mohlo být ze dvou různých typů výchovy zmatené.

Pokud vás tyto principy zaujaly a chcete se v montessori výchově vzdělávat a následně je aplikovat doma, doporučujeme některý z montessori online kurzů.

Tip redakce

Online kurz Montessori pro rodiče i lektory

Kurz je vytvořený pro rodiče a lektory kroužků, kteří zvažují zapojení montessori principů do své výchovy a výuky. Získané poznatky můžete uplatnit ve výchově dětí ve věku od narození do 6 let. Online kurz probíhá formou videí, která vám postupně přichází do emailu. Ke každé lekci je k dispozici PDF prezentace se souhrnem nejdůležitějších informací obsažených ve videu a audio z lekce ve formátu mp3. Lekce si tak můžete pustit do sluchátek např. při uklízení a později si projít studijní materiály a získané informace si zopakovat.

Co získáte v kurzu Montessori pro rodiče i lektory?

 • dozvíte se jak připravit dítěti podnětné prostředí v souladu s principy Montessori
 • naučíte se připravit vhodné aktivity pro rozvoj dětských dovedností
 • poznáte, jaké hračky a pomůcky jsou vhodné pro Montessori a jaké nikoliv
 • pomůže vám se rozhodnout, zda dát dítě do montessori školky/školy
 • stanete se montessori informovaným rodičem a průvodcem svého dítěte
 • budete mít možnost získat montessori certifikát o absolvování kurzu

Přejít na stránku kurzu

Pokud se vám nechce ihned investovat peníze do kurzu a chcete spíše zjistit, zda je pro vás taková investice vhodná, podívejte se na úvodní video materiály o Montessori, které jsou zcela zdarma.

Vědecké studie za Montessori

Teorie Montessori zní hezky, ale funguje doopravdy? Jaký má taková výchova vliv na dítě z dlouhodobého hlediska? Je to podložené vědeckými důkazy?

Studie z roku 1975 porovnávala každým rokem (po dobu 4 let) děti ve výchovném programu Montessori s dětmi ze školek s tradiční výukou. Děti s montessori výukou měly v každoročně prováděných inteligenčních testech (Stanford–Binet) vyšší skóre než ostatní děti2STUDIE: Four preschool programs: Their dimensions and effects.

Studie z roku 2009 zkoumala prospěch dětí na střední škole. Porovnávala děti, které prošly předškolní a školní výukou montessori s ostatními středoškoláky. Děti s montessori základy měly navrch především v matematických a vědních oborech3STUDIE: High School Outcomes for Students in a Public Montessori Program.

Studie z roku 2017 ukazuje, že výuka formou Montessori je pro děti výhodná především z kognitivního a sociálního hlediska. Studie podporuje originální principy Marii Montessori, zpochybňuje však některé moderní upravené přístupy, které z Montessori vychází. Studie dále navrhuje zahrnutí některých principů Montessori (jako hláskování nebo senzorické základy pro matematické vzdělání) do běžných vzdělávacích ústavů jako vhodné řešení4STUDIE: Montessori education: a review of the evidence base.

Závěr

Studií které potvrzují přínosy pedagogiky montessori je spousty. Existují však i studie, které tyto principy zpochybňují. Pokud se vám tato metoda líbí, nejlepším řešením je vyzkoušet ji a pozorovat, jak vyhovuje právě vám a vašemu dítěti. Jsou rodiče, kteří si principy Montessori nemohou vynachválit a jsou i takoví, kteří se s nimi neztotožňují vůbec. Jako první krok doporučujeme shlédnout video Je Montessori pro každé dítě? a poté se sami rozhodnout, zda má taková výuka pro vás smysl.